Eserleri

Tanpınar’ın arşivinde dört romanı (Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Aydaki Kadın) ile Suat’ın Mektubu adlı yarım kalmış roman çalışmasının elyazmaları, çeşitli hikaye taslakları ve şiir müsveddeleri yer almaktadır.

 

Çeviriler

Tanpınar’ın uzun yıllar Valery’nin Mösyö Teste adlı kitabının çevirisi üzerinde çalıştığı bilinmektedir. Arşivde bu çalışmaya ait büyük kısmı daktilo edilmiş sayfalar bulunmaktadır.

 

 

Mektup / Gezi

1953’ten sonra çeşitli Avrupa gezilerine çıkan Tanpınar’ın gezi notlarının bir kısmı Yaşadığım Gibi adlı kitapta yayımlanmıştır. Arşivinde bu gezilerin elyazmalarının yanı sıra henüz yayımlanmamış bazı gezi notları da yer almaktadır.

 

Senaryo / Piyes

Hayatının son yıllarında senaryo çalışmalarına ağırlık veren Tanpınar’ın arşivinde İki Ateş Arasında adlı senaryosunun elyazması ile yarım kalmış iki senaryo çalışması ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün piyes şeklinde yazılmış bir müsveddesi de vardır.

Düz Yazılar

Arşivin önemli bir bölümünü, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin yayımlanmamış ikinci cildi için yapılan hazırlık notları oluşturmaktadır. Ayrıca Yahya Kemal biyografisine ve Beş Şehir’e ait bazı parçalar da yer almaktadır.

 

Diğer

Tanpınar arşivinde bir bütünlüğü ulaşmayan çeşitli notlar da bulunmaktadır.  Bunların içinde çeşitli çalışma listeleri, kitap kapakları tasarımları, peçete ve kağıt parçalarına alınmış notlar, adresler ve figürler vardır.