ARŞİV

23 Ocak 1962 tarihinde vefat eden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın geride bıraktığı çalışma notları ailesi tarafından on yıl sonra İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’ne bağışlanır. Daha sonra “Tanpınar Arşivi” olarak anılacak bu evrak, arşiv kurallarına uygun bir tasnif ve kataloglamaya tabi tutulmadan dosyalara yerleştirilmiş şekilde kutularda muhafaza edilir.

2016 yılı sonbaharında, MSGSÜ, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi henüz hayata geçirilmemiş bir proje iken, bu evrakı koruma altına almak için bir çalışma başlattık. Arşivin modern yöntemlere göre okura ulaşmasını sağlamak amacıyla İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü’ne yaptığımız resmi başvurunun kabul edilmesi üzerine, M.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile işbirliği içinde dosyalardaki bütün belgeleri sayısallaştırdık ve tasnif çalışmalarına başladık.

Tanpınar’ın roman elyazmaları, mektupları, gezi notları, makale müsveddeleri, şiir taslakları, çeviri çalışmaları, etüdleri, yarım kalmış senaryo ve piyesleri ile çeşitli notlarından oluşan arşivinden bazı belgeleri Tanpınar Merkezi’nin internet sitesinde yayımladık. Büyük bir kısmı Arap alfabesiyle yazılmış belgelerin transliterasyon ve tasnif çalışmaları tamamlandıktan sonra, uygun bulunan belgeler kitaplaştırılacak, bir kısmı da Tanpınar Merkezi’nin internet sitesi aracılığıyla açık erişime sunulacaktır.

Çalışma ekibi:

Prof. Dr. Handan İnci (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof. Dr. Tûba Karatepe (Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi)
Arş. Gör. Zeynep Zengin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı )
Arş. Gör. Varol Saydam (Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi)
Neşe Pelin Kaya (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, YL)

Çevrim yazı ve çeviri ekibi: 

Koordinator: Yücel Demirel
Banu İşlet
Hacer Er
Nuran Kekeç
Habil Sağlam (Fransızca çeviri)

Arşiv hakkında…

Basın/Medya…